Járningamenn vilja inn í LH

Járningamannafélag Íslands hefur sótt um inngöngu í Landssamband hestamannafélaga. Sigurður Torfi Sigurðsson, formaður félagsins, segir að ekki sé um að ræða umsókn um fulla félagsaðild á sama grundvelli og hestamannafélögin. Heldur aðild á líkum nótum og dómarafélög LH hafa.Járningamannafélag Íslands hefur sótt um inngöngu í Landssamband hestamannafélaga. Sigurður Torfi Sigurðsson, formaður félagsins, segir að ekki sé um að ræða umsókn um fulla félagsaðild á sama grundvelli og hestamannafélögin. Heldur aðild á líkum nótum og dómarafélög LH hafa.Járningamannafélag Íslands hefur sótt um inngöngu í Landssamband hestamannafélaga. Sigurður Torfi Sigurðsson, formaður félagsins, segir að ekki sé um að ræða umsókn um fulla félagsaðild á sama grundvelli og hestamannafélögin. Heldur aðild á líkum nótum og dómarafélög LH hafa.

„Við teljum að það væri heppilegt, bæði fyrir LH og Járningamannafélagið, ef við fengjum einhverskonar aðild að samtökunum og þátttköku á Landsþingum, helst með málfrelsi og tillögurétti. Það er ekki sjálfgefið að atvinnumenn í járningum séu á meðal fulltrúa frá hestamannafélögunum. Lög og reglur um járningar og fótabúnað eru hins vegar settar af þingum LH.

Við teljum að með aðkomu okkar væri hægt að bæta faglega þáttinn. Á síðasta Landsmóti komu til dæmis upp mál þar sem greinilegur munur var á mati fótaskoðunarmanna á úrtökum fyrir mótið, og svo á Landsmótinu sjálfu. Sem er bagalegt. Við sendum inn tillögu með umsókn okkar til LH sem lýtur að því að bæta úr þessu. Það má að okkar mati gera með því að sérmennta fótaskoðunarmenn sem hefðu þessi störf með höndum. Þeir þyrftu ekki endilega að vera menntaðir járningamenn, þótt það sé vissulega kostur,“ segir Sigurður Torfi.

Haraldur Þórarinsson, formaður LH, segist líta umsókn járningamanna jákvæðum augum. Það verði þó að skoða með hvaða hætti aðild þeirra geti orðið svo að hún samræmist lögum og reglum ÍSÍ og Landssambandsins. Dómarafélögin séu undirfélög í LH en með sjálfstæðan fjárhag og félagatal. Fulltrúum þeirra sé alla jafna boðið til setu á LH þingum.

„Innan ÍSÍ starfa aðeins íþróttafélög sem eru í héraðssamböndum eða íþróttabandalögum,  og sem ÍSÍ samþykkir sem slík,“ segir Haraldur. „Félag tamningamanna var aðili að LH áður en við gengum í ÍSÍ. FT fékk hins vegar ekki samþykki ÍSÍ vegna þess að það er lokað fagfélag og félagsmenn þurfa að taka próf inni í félagið. Sama er með dómarafélögin. Fulltrúar þeirra hafa ekki sama rétt og fulltrúar hestamannafélaganna á LH þingum. Þeir hafa málfrelsi og tillögurétt í nefndum en ekki atkvæðisrétt. Það er hins vegar sjálfsagt og eðlilegt að fagaðilar komi að því að móta keppnisreglur og það þarf að finna því farveg.“