Formannafundir

Formannafundir aðildarfélaga LH eru haldnir í október/nóvember árin á milli landsþinga. Í lögum og reglum LH segir orðrétt um formannafundi:

1.3 Formannafundur aðildarfélaga

1.3.1 Boðun formannafundar
Stjórn LH skal boða til formannafundar í október, árið milli landsþinga. Formannafund skal boða með minnst mánaðar fyrirvara. Dagskrá skal kynnt eigi síðar en tveimur vikum
fyrir fund.

1.3.2 Hlutverk og seturéttur
Formannafundur er ráðgefandi fyrir stjórn LH. Seturétt eiga eftirtaldir:

  • Stjórn og varastjórn LH
  • Formaður/fulltrúi allra aðildarfélaga LH
  • Formaður/fulltrúi starfsnefnda LH
  • Formaður/fulltrúi Gæðingadómarafélagsins, Hestaíþróttadómarafélagsins og Járningamannafélags Íslands.

Skylt er að boða til formannafundar ef helmingur formanna aðildarfélaganna óskar þess skriflega.

1.3.3 Dagskrá formannafundar
Formannafundir fjalla meðal annars um:

  • Málefni LH milli landsþinga
  • Reikninga síðastliðins rekstrarárs
  • 8 mánaða uppgjör reikninga ársins
  • Endurskoðaða rekstraráætlun og rekstraráætlun næsta árs
  • Skýrslur stjórnar og starfsnefnda

Á formannafundum má ekki gera breytingar á lögum LH né kjósa stjórn.