Formannafundir

Formannafundir aðildarfélaga LH eru haldnir í október/nóvember árin á milli landsþinga. Í lögum og reglum LH segir orðrétt um formannafundi:

5 Formannafundur aðildafélaga

5.1 Boðun formannfunda

Stjórn LH skal boða til formannafundar í október eða nóvember, árið milli landsþinga. Formannafund skal boða með minnst mánaðar fyrirvara. Dagskrá skal kynnt eigi síðar en tveimur vikum fyrir fund.

5.2. Hlutverk og seturéttur

Formannafundur er ráðgefandi fyrir stjórn LH. Seturétt eiga eftirtaldir:

• Stjórn og varastjórn LH

• Formaður og tveir fulltrúar allra aðildarfélaga LH

• Formaður/fulltrúi starfsnefnda LH

• Formaður/fulltrúi Gæðingadómarafélagsins, Hestaíþróttadómarafélagsins, Járningamannafélags Íslands og Félags tamningamanna

Skylt er að boða til formannafundar ef helmingur formanna aðildarfélaganna óskar þess skriflega.

5.3 Dagskrá formannafundar

Formannafundir fjalla meðal annars um:

• Málefni LH milli landsþinga

• Reikninga síðastliðins rekstrarárs

• 8 mánaða uppgjör reikninga ársins

• Endurskoðaða rekstraráætlun og rekstraráætlun næsta árs

• Skýrslur stjórnar og starfsnefnda

 

Á formannafundum má ekki gera breytingar á lögum LH né kjósa stjórn